NL - UK

SWOT analyse startup scaleup Strengths Weaknesses Opportunities Threads gratis sjabloon template uitleg wat is hulp bij uitleg informatie sterkte zwakte mogelijkheden kansen bedreigingen LEAN Startup Utrecht Delft Eindhoven Delft Enschede Nederland

 

Red Harbour Safe Haven for Startups

Een SWOT-analyse ondersteunt je bij het bepalen van de strategie van jouw bedrijf door zich te concentreren op 4 elementen: sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. De SWOT-analyse is gemakkelijk te gebruiken en beknopt. Uiteraard is interne - en externe analyse nodig om de vier kwadranten goed in te vullen. Ik raad je aan om de SWOT-analyse samen met het managementteamin te vullen. Zowel de resultaten als het gedeelde proces om de resultaten te bepalen zijn belangrijk.

SWOT Formulier Red Harbour

Strengths:

Waar is de onderneming goed in? Waarom kiezen klanten jouw bedrijf? Wat loopt soepel?

Opportunities:

Welke kansen ontstaan vanuit externe ontwikkelingen?

Weaknesses:

Waar is de onderneming niet goed in? Welke vaardigheden ontbreken binnen de onderneming? Op welke punten is verbetering nodig?

Threats:

Welke dreigingen ontstaan vanuit externe ontwikkelingen? Waardoor kunnen we 'out of business' raken als we hier niet op reageren?

Vervolg activiteiten:

Bepaal welke veranderingen je moet aanbrengen in visie, missie en strategie

1. Pas businessplan en / of roadmap aan

2. Wijs eigenaren toe aan de activiteiten

3. Bepaal wanneer je de volgende SWOT-analyse wilt uitvoeren

4. Bepaal de impact op de KPI's

SWOT

NL - UK

NL - UK