Een SWOT-analyse ondersteunt je bij het bepalen van de strategie van jouw bedrijf door zich te concentreren op 4 elementen: sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. De SWOT-analyse is gemakkelijk te gebruiken en beknopt. Uiteraard is interne - en externe analyse nodig om de vier kwadranten goed in te vullen. Ik raad je aan om de SWOT-analyse samen met het managementteamin te vullen. Zowel de resultaten als het gedeelde proces om de resultaten te bepalen zijn belangrijk.

Strengths:

Waar is de onderneming goed in? Waarom kiezen klanten jouw bedrijf? Wat loopt soepel?

Opportunities:

Welke kansen ontstaan vanuit externe ontwikkelingen?

Weaknesses:

Waar is de onderneming niet goed in? Welke vaardigheden ontbreken binnen de onderneming? Op welke punten is verbetering nodig?

Threats:

Welke dreigingen ontstaan vanuit externe ontwikkelingen? Waardoor kunnen we 'out of business' raken als we hier niet op reageren?

Vervolg activiteiten:

Bepaal welke veranderingen je moet aanbrengen in visie, missie en strategie

1. Pas businessplan en / of roadmap aan

2. Wijs eigenaren toe aan de activiteiten

3. Bepaal wanneer je de volgende SWOT-analyse wilt uitvoeren

4. Bepaal de impact op de KPI's

SWOT

NL - UK