Risky Assumptions

Risky Assumptions zijn risicovolle aanames die je bij de ontwikkeling van het product maakt. Het is belangrijk om deze aannames te valideren op juistheid. In de regel geldt: hoe eerder je dit doet hoe beter. Het expliciet benoemen van de risky assumptions maakt je beter bewust van de gemaakte aannames en stimuleert om deze zo vroeg mogelijk te bevestigen of te falsificeren. Dit voorkomt onnodig geïnvesteerde tijd, geld en energie. 

Identificatie van Risky Assumptions

Organiseer een interactieve sessie waarin je met het team de risky assumptions bepaalt:

 

Stap 1:

Ieder schrijft de risky assumptions (max 10) op die hij ziet op post-its. Een risky assumption per post-it.

 

Stap 2:

Ieder plaatst de door hem/haar opgeschreven risky assumptions met een korte toelichting in onderstaande kwadranten. Bespreek met elkaar de risky assumption en de positie binnen de kwadranten.

Stap 3:

Bepaal de belangrijkste risky assumptions. Aannames over of het gebouwd moet worden zijn in de regel belangrijker dan of het gebouwd kan worden.

 

Stap 4:

Bepaal hoe de risky assumptions te bevestigen of te falsificeren.

startup startups scaleup scaleups leanstartup lean startup risicovolle aanname aannames hypothese