NL  -  UK

startup leiderschap ondernemer ondernemerschap teambuilding talent werving selectie personeel pensioen drive hybride teams overtuiging waarde utrecht delft eindhoven enschede nederland HR HRM arbeidscontract CAO arbeidsvoorwaarden salaris salarisadministratie

Red Harbour Safe Haven for Startups

De Mens

De mensen vormen het belangrijkste onderdeel van de startup. Hun talenten zijn immers bepalend voor het succes van de startup. De ontwikkeling van ondernemerschap, leiderschap, bedrijfscultuur, teamvorming en vooral ook vakmanschap is cruciaal om de concurrentie aan te kunnen en medewerkers te blijven binden. Om de juiste mensen aan te trekken is het belangrijk dat je een aantrekkelijke partij bent voor mensen in zowel het leiderschapsteam als in de uitvoerende teams.

NL  -  UK

Leiderschap

Leiderschap kan alleen bestaan bij het goed kennen van je zelf. Wat zijn je waarden? Welke overtuigingen heb jij? Hoe bind je mensen aan je? Hoe zorg je ervoor dat mensen jou volgen? Wat zijn jouw karaktereigenschappen? Welke helpen je en welke zitten je in de weg? Hoe bepaal je richting en neem je mensen mee? Hoe motiveer je anderen? Hoe communiceer je? Hoe kom je over? Wek je vertrouwen? Voor het laten groeien van de startup kijken de mensen naar jou! Meer...

Team

Wat maakt van een groep mensen een team? Hoe gaan ze samenwerken en elkaar versterken? Hoe creëer je een team dat uitmuntende prestaties levert? Wanneer is sprake van een High Performance Team? Hoe geef je ruimte aan het team voor optimale prestaties? Hoe creëer je veiligheid in het team? Hoe maak je dingen bespreekbaar? Hoe zorg je voor een cultuur van continu leren en verbeteren? En wat voor type team past het beste bij een startup? Meer ...

Ontwikkelen

Met een startup werk je per definitie grensverleggend. Dit kun je alleen doen als je voortdurend aandacht hebt voor de ontwikkeling van medewerkers, op zowel persoonlijk als vakmatig gebied. In een startup is ontwikkelen (of leren) volledig geïntegreerd met de werkzaamheden en is dit onderdeel van de dagelijkse routines. In een startup is een cultuur waar je fouten mag maken. Fouten vormen leermomenten en leiden tot verbetering. Meer ...

HR

Door de sterke ambities van de startup loop je het gevaar dat je een aantal personeelszaken minder goed regelt. Voor de medewerkers zijn deze natuurlijk uitermate belangrijk. Is er een arbeidscontract? Is duidelijk waar een medewerker recht op heeft? Heb je een pensioenregeling en medewerkersverzekeringen afgesloten? Heb je een medewerkeradministratie? Wat doe je bij langdurige ziekte? Etc. Meer ...  

Cultuur

Startups kennen een cultuur die sterk innovatief en competitief is. Er is een sterke drive om grenzen te verleggen en de wereld te willen veroveren. Aan ambitie is geen gebrek. Om tegenslagen te boven komen beschikken medewerkers over veel veerkracht. De cultuur is open en medewerkers hebben een sterke onderlinge persoonlijke binding, die tegelijkertijd ook zakelijke kanten heeft. Deze startup cultuur leidt tot grote prestaties, maar eens komt de vraag of je dit kunt vasthouden als je steeds verder opschaalt. Meer ...