NL  -  UK

Startup scaleup klant informatie hoe benader ik een klant hoe ondersteun ik mijn klant hoe vind ik een klant marketing Verkoop website contracteren

Red Harbour Safe Haven for Startups

Klant

De klant neemt een centrale rol in in de bedrijfsvoering. Jouw product los immers een probleem voor de klant op. Bovendien betaalt jouw klant daarvoor en jouw onderneming is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van jouw klanten. Daarom is het cruciaal dat je in contact komt met nieuwe potentiele klanten, dat je een relatie opbouwt, je product verkoopt en de relatie behoudt. Het onderdeel 'Klant' beschrijft hoe je dat voor jou klanten kunt doen.

Red Harbour  /  Pieter Bernagiestraat 81  /

  3522 DC Utrecht  /  Nederland  /

 +31-6-22800858  /  info@redharbour.nl

NL   - UK

Website

De website is het visitekaartje van de onderneming. Voor startups is de website in de regel ook het belangrijkste verkoopkanaal en middel om klanten te werven. Daarom is het belangrijk dat (potentiële) klanten jouw website vinden en ook aantrekkelijk en gemakkelijk in het gebruik vinden. Onderschat niet hoeveel mensen binnen 5 seconden wegklikken van een site. De eerste indruk is cruciaal. Veelal is de website ook (onderdeel van) de MVP.  Meer ...

Customer Relations

Bij een startup is het onderhouden van goede relaties met de klanten cruciaal. Meer nog dan bij reguliere organisaties. Als startup ben je nog volop bezig met de ontwikkeling van jouw product en je wilt valideren of jouw product het probleem van de klant oplost en je een goed business model kunt ontwikkelen. Om dat goed te kunnen doen, moet je volledig in de huid van de klant kruipen en voortdurend met de klant in gesprek blijven. Maar ook daarna blijft het belangrijk om goed in contact te blijven. Meer ...

Customer Support

Customer Support is in de regel het krachtigste verkoopkanaal. Als klanten merken dat je evt. problemen met jouw product snel en adequaat oplost creëert dat veel vertrouwen, en blijven klanten terug komen. M.a.w. laat zien dat je je klant serieus neemt. Met goede customer support kun je je goed onderscheiden van de concurrentie. Denk daarom voor jouw startup in een vroegtijdig stadium na over de inrichting en de schaalbaarheid van de customer support. Je zult dat dit een belangrijke succesfactor is. Meer ...

Marketing

Hoe bereik je nieuwe klanten? Voor een startup maakt het nogal uit in welke fase je zit. Tijdens de problem fit fase is de aanpak volledig anders dan tijdens de scaleup fase. De meeste startups beschikken niet over de financiële middelen om grote marketing campagnes uit te voeren. Dan is het vooral belangrijk om 'slimme marketing' uit te voeren, nl. met minimale middelen maximaal effect bereiken. De sleutel hiervoo ligt bijna altijd bij creativiteit. Meer ...

Contracting

Voorkomen is beter dan genezen. Je zult niet de eerste zijn die als gevolg van een slecht contract failliet gaat. Denk van te voren goed na welke dienstverlening je biedt en onder welke prijs en condities je deze overeen komt. Veel ondernemingen beschikken over gespecialiseerde inkoop - en juridische afdelingen en zonder deze partijen te betrekken is het niet mogelijk om een contract te sluiten. M.a.w. zorg ervoor dat je juridisch ook de zaken op orde hebt. Meer ...