Red Harbour Safe Haven for Startups

Investeerders

Vaak komt er een moment dat extra financiering nodig is om jouw startup te laten groeien. Naast een lening van de bank en crowdfunding is het betrekken van een investeerder een interessante optie. Voor het verstrekken van de financiering krijgt de investeerder een aandeel en daarmee ook zeggenschap in de onderneming. Je levert daarmee een deel van jouw zeggenschap in, maar je krijgt er ook financiering, expertise en een netwerk voor terug. 

Het Investor Pitch Canvas (IPC)

Als het goed is kun je binnen een uur het canvas invullen. Dit canvas put nl. uit andere informatiebronnen die je eerder al hebt opgesteld. Maar bovenal heb je al deze aspecten top of mind en kun je deze uit je hoofd invullen. Het is immers jouw ondernemersfocus. Het canvas is bedoeld om de elementen die relevant zijn voor de pitch aan de investeerder bijeen te brengen. Naast de pitch is het ook belangrijk dat jouw businessplan actueel is en er professioneel uit ziet. Als de investeerder na jouw pitch nog steeds geinteresseerd is zal hij jouw business plan bestuderen en een inschatting maken van de toekomst van jouw startup. Ook zal hij een waardering van jouw startup doen op basis van diverse kengetallen. 

Team qualification

De kracht en de ervaring van het leiderschapsteam. Relevante achtergrond. Zie ook ook het seven golden coins model voor het maken van een profiel van het leiderschapsteam.

Value Proposition

Welke waarde levert u uw klanten op? Waarom zijn ze bereid om voor uw voorstel te betalen? Welk probleem lost uw voorstel op?

Unique Selling Points

Wat maakt jouw propositie uniek? Wat maakt dat klanten bereid zijn om voor jouw onderneming te kiezen? 

Track Record

Welke verkopen heb je tot nu toe laten zien? Wat zijn de klant ervaringen? Heb je market fit vastgesteld?

Growth Engine

Hoe zorg je voor steeds meer groei? Waaruit blijkt dat verkoop leidt tot nog meer verkoop?

Customer Segments

Welk type klanten kopen jouw waardepropositie? Zie voor detaillering ook personas.

Problem to Solve

Welk probleem lossen klanten op door het kopen van jouw propositie?

Market

Welke markt bedien je en hoe groot is de omvang van deze markt? Welk marktaandeel kun je realiseren?

Sales Forecast

Hoeveel verkoop verwacht je het komende jaar te doen?

Product Costs

Wat kost het om een eenheid product te maken?

Product Income

Hoeveel betaalt de klant voor een eenheid product?

Profit

Hoeveel winst maak je nu en wat zijn de winstverwachtingen voor de komende jaren?

Requested Investment

Welk bedrag vraag je aan de investeerder om te investeren en welke aandeel in jouw onderneming krijgt hij hiervoor? Vraag je ook om expertise of netwerk? Waarvoor ga je het geinvesteerde geld inzetten? Binnen welke bandbreedtes wil je onderhandelen?

Vervolgens...

Maak je pitch en investor package.

Download: template Investor Pitch Canvas (PowerPoint)

NL - UK